تبلیغات
مبنا - مقالات انگلیسی

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه

در این قسمت ، مقالات انگلیسی که پیرامون موضوعات اصلی وبلاگ تدوین گردیده ، گرد آوری شده است.

در برخی موارد نویسنده وبلاگ توضیح مختصری در مورد مقاله داده و متن کامل مقاله را بصورت فایل PDF  در لینک " دریافت متن کامل " قرار داده است.

در سایر موارد ، ضمن توضیح مختصری در خصوص محتوای مقاله ، بخشی از مقاله عیناً در وبلاگ و بخشی دیگر در ادامه مطلب درج شده و متن کامل مقاله بصورت فایل WORD در لینک " دریافت متن کامل " آمده است. لازم به ذکر است که لینک دریافت متن کامل در مطالبی که دارای ادامه مطلب هستند در قسمت ادامه مطلب درج شده است.

در موارد معدودی مقالات کوتاه بصورت کامل در وبلاگ درج شده و لینک دریافت متن کامل برای آنها وجود ندارد.

در صورتی که منبع مقاله مشخص و دارای آدرس اینترنتی بوده است در انتهای مطلب با عنوان    " پیوندها " درج گردیده است.

 ورود به قسمت مقالات انگلیسی