تبلیغات
مبنا - منابع درسی

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه

در این قسمت مباحث کلاسی مربوط به درس جامعه شناسی توسعه در نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89 در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر رضایی و یا دانشجویان کلاس ارائه گردیده است ، جهت استفاده علاقمندان همراه با فایل مربوطه در قالب Power Point در وبلاگ قرار گرفته است.

 ورود به قسمت منابع درسی