تبلیغات
مبنا - مهندسی فرهنگی 3

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده :Rostami Moghadam
تاریخ:پنجشنبه 8 تیر 1391-08:32 قبل از ظهر

مهندسی فرهنگی 3

    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه         http://mabna.mihanblog.com             

مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه

با تاسی به دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فرهنگ كه با نفی دیدگاه‌های افراطی نسبت به فرهنگ بر دیدگاهی میانه تاكید دارند، اصولگرایی اصلاح‌طلبانه نیز رویكرد خود را نسبت به مهندسی فرهنگی بر مبنای «نگاه معقول اسلامی» به فرهنگ كه خواسته رهبر معظم انقلاب است، تدوین می‌نماید. ضرورت اتخاذ رویكرد اعتدالی نسبت به فرهنگ ناشی از اهمیت و حساسیت فرهنگ عمومی و همچنین ظرافت بی‌اندازه كار و مدیریت فرهنگی است كه آن را نیازمند نهایت دقت و رعایت تمامی جوانب می‌كند. اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر كلیه ساختارهای اساسی جامعه ما را از هر گونه روش مبتنی بر آزمون و خطا در مهندسی فرهنگی برحذر می‌دارد. كوچكترین خطا یا سهل‌انگاری در این حوزه، تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر سایر اركان جامعه خواهد گذاشت و جامعه و نظام را از مسیر خود منحرف خواهد ساخت. از این رو ارائه نگاهی صحیح و اعتدالی به فرهنگ و مهندسی فرهنگی رابطه مستقیم با حفظ نظام و اهداف عالیه انقلاب اسلامی دارد.

     
                

مهندسی فرهنگی 3

مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه

با تاسی به دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فرهنگ كه با نفی دیدگاه‌های افراطی نسبت به فرهنگ بر دیدگاهی میانه تاكید دارند، اصولگرایی اصلاح‌طلبانه نیز رویكرد خود را نسبت به مهندسی فرهنگی بر مبنای «نگاه معقول اسلامی» به فرهنگ كه خواسته رهبر معظم انقلاب است، تدوین می‌نماید. ضرورت اتخاذ رویكرد اعتدالی نسبت به فرهنگ ناشی از اهمیت و حساسیت فرهنگ عمومی و همچنین ظرافت بی‌اندازه كار و مدیریت فرهنگی است كه آن را نیازمند نهایت دقت و رعایت تمامی جوانب می‌كند. اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر كلیه ساختارهای اساسی جامعه ما را از هر گونه روش مبتنی بر آزمون و خطا در مهندسی فرهنگی برحذر می‌دارد. كوچكترین خطا یا سهل‌انگاری در این حوزه، تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر سایر اركان جامعه خواهد گذاشت و جامعه و نظام را از مسیر خود منحرف خواهد ساخت. از این رو ارائه نگاهی صحیح و اعتدالی به فرهنگ و مهندسی فرهنگی رابطه مستقیم با حفظ نظام و اهداف عالیه انقلاب اسلامی دارد.
 
 فرهنگ‌ها می‌توانند در ایجاد گفتمان نوین و نیز تثبیت، نوسازی، رشد و گسترش گفتمان حاكم عمل نماید. از این رو جهت‌گیری فرهنگ عمومی برخلاف اهداف گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند به تضعیف ساختاری ارزش‌های اصیل انقلاب منجر شود. از این رو همسوسازی فرهنگ عمومی با اصول و ارزش‌های انقلاب از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی به شمار می‌رود. اگر فرهنگ عمومی و جاری جامعه را به طور عمده برگرفته از ساختارهای سنتی جامعه بدانیم آن گاه همسوسازی معنای یكسان سازی اصول و ارزش‌های انقلاب با مفهوم «سنت» را به خود می‌گیرد. هنگامی اصول و ارزش‌های انقلاب با فرهنگ عمومی یكی خواهد شد كه ساختارهای سنتی جامعه نفوذ كند. برای رسیدن به این مقصود نیاز به همپذیری و تعامل متقابل اصول و ارزش‌های انقلاب با فرهنگ عمومی هستیم. از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه مهندسی فرهنگی ریشه در این تعامل دو سویه دارد. تعاملی كه در میان افراط و تفریط‌های یكسونگر و یكجانبه گرا، راهی میانه محسوب می‌شود كه به رابطه‌ای دیالكتیكی میان اصول و ارزش‌های انقلاب و فرهنگ عمومی معتقد است. سنتز و هدف نهایی این رابطه تعاملی، تلفیق و ادغام اصول و ارزش‌های انقلاب با فرهنگ عمومی است كه در مفهومی به نام «سنت» خلاصه می‌شود.
 
 تلقی و برداشت‌ ما از سنت در این جا ممكن است در برخی وجوه با برداشت رایج و عمومی از این مفهوم متفاوت باشد. سنت در دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه با مفاهیمی همچون «اصول و ارزشها»، «تاریخ»، «اصلاح»، «استمرار» و «معاصر بودن» در ارتباط است.
 
 مطابق با این مفهوم از سنت، مهندسی فرهنگی ساز و كاری است كه با رعایت شرایط زمان و مكان به استمرار اصول و ارزش‌های انقلاب در روند تاریخی حركت جامعه می‌پردازد و برای وصول به این هدف از مفهومی به نام اصلاح كمك می‌گیرد.
 
 این مفهوم از سنت در درون خود سازوكار پویایی، نوسازی و معاصرسازی را به همراه دارد از این رو با تلقی رایج از سنت كه آن را با جمود و ركود پیوند می‌زند، اختلاف اساسی دارد. مهندسی فرهنگی در حقیقت راهكار تئوریك و اجرایی نهادینه كردن این سازوكار است. تنها در این صورت است كه می‌توان انتظار داشت فرهنگ عمومی و غالب جامعه كه فرهنگی برگرفته از سنت است حائز آن چنان شرایطی باشد كه بتوان آن را فرهنگ بومی و یا فرهنگ ملی- اسلامی جامعه ایران نامید. فرهنگی اصیل كه می‌تواند مشخصه نظام و جامعه اسلامی بوده و نیز از توانایی و ظرفیت فراوانی برای حل مسائل و ارائه راهكار برخوردار باشد.
 
 این فرهنگ پویا، به خوبی می‌تواند وظیفه بازتولید اصول و ارزش‌های جامعه را در سطح ساختارهای كلان نظام ایفا نماید. در چنین حالتی فرهنگ هم نقش بنیادین خود را به عنوان یك ساختار ایفا می‌نماید و هم به عنوان كارگزار در خدمت منافع كل نظام اجتماعی خواهد بود.
 
 این دیدگاه با نگاهی نرم‌افزاری و غیرامنیتی به فرهنگ نگاه می‌كند هر چند برای اجرا به بعد سخت‌افزاری نیز نیازمند است اما نگاه غالب بر آن نگاه سخت‌افزاری، تهدید انگارانه و امنیتی نیست.
 
 این دیدگاه بر آن است كه اصولاً‌ غلبه دیدگاه‌های امنیتی و قیم‌مآبانه در حوزه مسائل مربوط به فرهنگ و روابط اجتماعی نه تنها راهگشای مسائل نخواهد بود بلكه بر پیچیدگی فضای آن نیز خواهد افزود و حتی در صورت عملكرد افراطی می‌تواند به حذف حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی منجر شود. علاوه بر این برخورد غیرفرهنگی و خشن منجر به آسیب‌ زدن به چهره حكومت و نظام می‌شود زیرا عزت و اقتدار حكومت نیازمند برخورد متین است، برخورد خردگرایانه و معتدل هم مشروعیت نظام را تثبیت می‌كند و هم بر كارآمدی آن می‌افزاید. از طرف دیگر برخورد امنیتی و انتظامی با فرهنگ، در چرخه قانون مقاومت طبیعی باعث بروز رفتارهای ناهنجار شدیدتری خواهد شد، و همانگونه كه ذكر شد به جای صرف نیرو و انرژی برای برخورد، باید سعی كرد فرهنگ اسلامی- ایرانی اصیل دوباره به ارزش بدل شود و به فرهنگ غالب بدل گردد.
 
 اصولاً با قیم‌مآبی و دستور دادن نمی‌توان فرهنگ را نهادینه كرد. حل مسائل فرهنگی نیازمند راه حل فرهنگی است. اصولاً در هیچ كجای جهان برای ترویج مسائل فرهنگی از شیوه‌های غیرفرهنگی استفاده نمی‌شود و اگر هم استفاده شده نتیجه مثبت نداشته است. تجربه سالیان گذشته كشور ما خود بزرگترین شاهد بر این مدعاست.
 
 سیاست‌های فرهنگی باید با عناوین فرهنگی همراه باشد. باید فرهنگ تعامل با مردم را جایگزین فرهنگ تقابل با مردم نمود.
 
 هیچ راه حل سریع و فوری برای حل مسائل فرهنگی وجود ندارد. مسائل فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و طولانی هستند كه هر چند اثرگذاری‌اش دیربازده است اما مدت تأثیر آن طولانی‌تر خواهد بود.
 
 سیاست‌های بلندمدت و موثر فرهنگی نباید فدای علایق و اهداف زودگذر جناحی و سیاسی شود. تلقی سیاسی نسبت به فرهنگ و ابزاری كردن فرهنگ برای خدمت به اهداف خاص سیاسی و جناحی اثرات زیانباری هم برای فرهنگ و هم برای كل نظام سیاسی و اجتماعی جامعه دارد. فرهنگ و مهندسی فرهنگی از اهداف كلان و استراتژیك نظام محسوب می‌شود و بنابراین هرگز نباید در دایره تنگ جناحی به آن اندیشید.
 
 فرهنگ‌سازی و مهندسی فرهنگی نیازمند جهادی بزرگ در عرصه دانش و عمل است. دولت و نظام سیاسی جامعه اگر می‌خواهد در این زمینه به موفقیتی دست یابد، باید خود را برای این جهاد عظیم از جهات گوناگون آماده سازد. 

http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=10695&section=newlistItem&mid=39865&pid=7539&ln=fa

    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه         http://mabna.mihanblog.com                                  
http://quepreser.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:41 قبل از ظهر

Nicely expressed indeed. .
cialis 30 day trial coupon achat cialis en europe cilas buy cialis uk no prescription low dose cialis blood pressure canada discount drugs cialis cialis 5mg rx cialis para comprar pastillas cialis y alcoho comprar cialis navarr
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 07:17 بعد از ظهر

You've made your position extremely nicely.!
cialis online deutschland cialis therapie cialis en 24 hora pastillas cialis y alcoho comprar cialis navarr usa cialis online i recommend cialis generico cialis price thailand cialis generique generic cialis in vietnam
http://simppinscrow.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:18 قبل از ظهر

Lovely forum posts. Thanks!
cialis price thailand miglior cialis generico cialis pas cher paris cialis 5 mg buy generic cialis pill online precios de cialis generico generic cialis pro cialis generico in farmacia buy cialis online cialis online napol
http://hottiospeed.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:03 قبل از ظهر

Terrific tips. Cheers.
only best offers 100mg cialis generic cialis soft gels import cialis link for you cialis price cialis with 2 days delivery recommended site cialis kanada cialis patentablauf in deutschland india cialis 100mg cost dose size of cialis generic cialis review uk
ok split cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:33 بعد از ظهر

With thanks. Good information!
cialis generico postepay effetti del cialis we like it safe cheap cialis cialis generico postepay cialis rezeptfrei sterreich try it no rx cialis rx cialis para comprar generico cialis mexico order a sample of cialis i recommend cialis generico
cialis maximizing the effectiveness
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:09 بعد از ظهر

You stated it adequately!
are there generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica wow cialis tadalafil 100mg cialis bula generic cialis pill online cialis 100 mg 30 tablet cialis uk achat cialis en europe dosagem ideal cialis pastillas cialis y alcoho
http://gnexerta.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:41 قبل از ظهر

Many thanks! An abundance of info!

cialis vs viagra buy original cialis cialis dose 30mg cialis 05 venta de cialis canada canada discount drugs cialis enter site 20 mg cialis cost cialis for sale south africa female cialis no prescription generic cialis pill online
http://childcompjon.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:06 قبل از ظهر

Nicely voiced without a doubt! !
buy cialis online cheapest cuanto cuesta cialis yaho cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg schweiz legalidad de comprar cialis enter site natural cialis cialis tablets australia cialis diario compra cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher
does cialis work like viagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:12 قبل از ظهر

Superb facts. Regards.
cialis prices overnight cialis tadalafil prices on cialis 10 mg buy brand cialis cheap tadalafil generic cialis arginine interactio cialis 5 mg para diabeticos purchasing cialis on the internet estudios de cialis genricos usa cialis online
cialis generico en mexico
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:31 بعد از ظهر

You mentioned that fantastically!
cialis tablets australia acheter cialis meilleur pri cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generico online bulk cialis cialis 30 day sample wow cialis 20 buy cialis sample pack
cialis coupon
شنبه 25 خرداد 1398 10:36 بعد از ظهر

Amazing plenty of superb data.
cialis coupon we recommend cialis best buy cialis vs viagra the best site cialis tablets cialis coupons printable tadalafil buy online cialis 5mg buy online cialis 5mg buy name brand cialis on line cialis online
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 08:37 قبل از ظهر

Regards. An abundance of postings.

cialis manufacturer coupon cialis without a doctor's prescription cialis super acti click now buy cialis brand cialis 10 doctissimo cialis lowest price cialis for sale in europa walgreens price for cialis cialis 5 mg effetti collateral sialis
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 06:35 بعد از ظهر

Valuable advice. Many thanks!
cialis canada cialis prezzo in linea basso generic cialis review uk effetti del cialis cialis price thailand cialis y deporte cialis professional yohimbe how does cialis work best generic drugs cialis cuanto cuesta cialis yaho
http://plasrayneh.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:53 قبل از ظهر

You actually suggested this terrifically!
cialis usa cost cialis venta a domicilio cialis 5mg cialis farmacias guadalajara click here cialis daily uk prezzo cialis a buon mercato cialis farmacias guadalajara buy cialis cheap 10 mg non 5 mg cialis generici dose size of cialis
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:56 بعد از ظهر

Awesome info. Thanks a lot!
cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra rx cialis para comprar cialis dosage acheter cialis kamagra buy original cialis cialis 5 mg schweiz buying cialis overnight cialis for sale in europa cialis y deporte
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:16 قبل از ظهر

Whoa quite a lot of very good facts!
cialis generico milano cialis dosage amounts cialis tadalafil cialis usa cost how to purchase cialis on line import cialis venta de cialis canada the best site cialis tablets cialis qualitat best generic drugs cialis
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 قبل از ظهر

Thanks a lot, I appreciate this!
side effects of cialis cialis lilly tadalafi low cost cialis 20mg acheter du cialis a geneve cialis generic availability opinioni cialis generico cialis name brand cheap effetti del cialis rx cialis para comprar cialis vs viagra
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:39 بعد از ظهر

Nicely put, With thanks.
are there generic cialis only now cialis for sale in us only now cialis 20 mg buying cialis overnight we recommend cialis info tadalafil 20mg cialis 10 doctissimo cialis prices calis try it no rx cialis
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 02:02 بعد از ظهر

Nicely put, With thanks!
generic cialis levitra cialis rezeptfrei sterreich cialis professional from usa callus venta cialis en espaa legalidad de comprar cialis cialis online deutschland cialis sicuro in linea acheter cialis meilleur pri cialis coupon
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:52 بعد از ظهر

You've made your point!
tadalafilo cialis alternative online prescriptions cialis enter site 20 mg cialis cost buy cialis callus acheter cialis meilleur pri no prescription cialis cheap tadalafil tablets how to buy cialis online usa
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:15 بعد از ظهر

Cheers. Fantastic information!
cialis generico enter site natural cialis cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil 20mg viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico in farmacia cialis pills cialis generika cialis for daily use
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:50 قبل از ظهر

Terrific data, Kudos.
import cialis generic cialis tadalafil cialis y deporte venta cialis en espaa cialis generique 5 mg fast cialis online how do cialis pills work cialis 100 mg 30 tablet venta cialis en espaa safe dosage for cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:20 بعد از ظهر

With thanks, A lot of knowledge.

viagra or cialis cialis dosage recommendations cialis 100mg suppliers cialis prezzo di mercato cialis generique cialis free trial generic cialis review uk 40 mg cialis what if i take chinese cialis 50 mg cialis cost
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:25 قبل از ظهر

Really a lot of wonderful tips!
order a sample of cialis prezzo cialis a buon mercato viagra or cialis side effects for cialis cialis generisches kanada fast cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis wir preise chinese cialis 50 mg brand cialis nl
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:33 بعد از ظهر

Nicely put. Regards!
cialis efficacit buy cialis uk no prescription achat cialis en itali tadalafil tablets cialis for sale in europa cialis 20mg preis cf tadalafil 20mg cialis 20 mg effectiveness cialis prices in england click here cialis daily uk
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:57 قبل از ظهر

You stated it perfectly!
cialis 5 mg click now cialis from canada cialis pills price each tadalafil 20 mg cialis tadalafil cialis et insomni cialis usa cost buying cialis on internet cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:03 بعد از ظهر

Thank you. Numerous info.

cialis y deporte cialis 100mg suppliers tadalafilo where do you buy cialis cialis vs viagra discount cialis buy cialis online nz non 5 mg cialis generici safe dosage for cialis cialis authentique suisse
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:21 قبل از ظهر

Wonderful facts. Regards.
cialis vs viagra sublingual cialis online venta cialis en espaa wow look it cialis mexico tadalafil 20mg cialis per paypa best generic drugs cialis click here take cialis cialis patent expiration cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:13 بعد از ظهر

Point certainly applied!.
cialis prezzo al pubblico cialis flussig compare prices cialis uk cialis mit grapefruitsaft buy cialis best generic drugs cialis cialis uk next day tadalafil tablets cialis efficacit buy cialis online nz
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:04 قبل از ظهر

You said this well.
buy name brand cialis on line side effects for cialis cialis et insomni cialis sale online cialis pills cialis pills cialis prices sialis cialis price thailand cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30