مبنا ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه مرجع علمی و تخصصی در موضوعات : فرهنگ ، مدیریت فرهنگی ، برنامه ریزی فرهنگی ، مهندسی فرهنگی ، توسعه فرهنگی و..... tag:http://mabna.mihanblog.com 2019-09-16T09:35:01+01:00 mihanblog.com منابع آزمون دكتری رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 2014-07-25T14:10:41+01:00 2014-07-25T14:10:41+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/40 ابوالفضل صادقی نیا - فرهنگ و هنر ایران و جهان (ضریب 3) : 1- مفاهیم و نظریه های فرهنگی - صالحی امیری 2- زمینه های فرهنگ شناسی - محمود روح الامینی - جامعه شناسی فرهنگی (ضریب 3) : 3- فرهنگ و مدیریت سازمانهای فرهنگی - صالحی امیری 4- نظریه های جامعه شناسی - جرج ویتزر - ترجمه محسن ثلاثی - تئوریهای سازمان و مدیریت (ضریب 3) : 5- تئوری های مدیریت و سازمان - رابینز - ترجمه الوانی 6- رفتار سازمانی - رابینز - ترجمه پارسائیان - بودجه و برنامه ریزی مالی (ضریب 4) : 7- بودجه - فرج وند 8- بودجه - داود - فرهنگ و هنر ایران و جهان (ضریب 3) :

1- مفاهیم و نظریه های فرهنگی - صالحی امیری

2- زمینه های فرهنگ شناسی - محمود روح الامینی

- جامعه شناسی فرهنگی (ضریب 3) :

3- فرهنگ و مدیریت سازمانهای فرهنگی - صالحی امیری

4- نظریه های جامعه شناسی - جرج ویتزر - ترجمه محسن ثلاثی

- تئوریهای سازمان و مدیریت (ضریب 3) :

5- تئوری های مدیریت و سازمان - رابینز - ترجمه الوانی

6- رفتار سازمانی - رابینز - ترجمه پارسائیان

- بودجه و برنامه ریزی مالی (ضریب 4) :

7- بودجه - فرج وند

8- بودجه - داود صالحی

- روش تحقیق (ضریب 4) :

9- روش تحقیق با رویكرد پایان نامه نویسی - غلامرضا خاكی

- زبان تخصصی انگلیسی (ضریب 4) :

10- زبان تخصصی مدیریت مقدماتی و پیشرفته - داور ونوس - دانشگاه تهران

11- اصطلاحات مدیریت - محمد مبانی

12- فرهنگ مدیریت - سهراب خلیلی شورینی

13- فرهنگ مدیریت - زهرا برومند

منبع : گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

لیست جدید منابع را از اینجا دریافت
کنید.


]]>
اطلاعیه 2012-09-08T19:15:00+01:00 2012-09-08T19:15:00+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/37 ابوالفضل صادقی نیا به علت فیلتر شدن سایتی که ارائه دهنده خدمات بارگذاری فایل در اینترنت بوده , تا اطلاع ثانوی دسترسی به برخی از لینکهای این وبلاگ میسر نمی باشد!  مدیر وبلاگ ضمن پوزش از بازدید کنندگان محترم, در حال بارگذاری مجدد فایلها در یک سایت دیگر می باشد و مطالبی که رفع اشکال می شود با تاریخ به روز شده در صدر مطالب قرار میگیرد. به علت فیلتر شدن سایتی که ارائه دهنده خدمات بارگذاری فایل در اینترنت بوده , تا اطلاع ثانوی دسترسی به برخی از لینکهای این وبلاگ میسر نمی باشد! 

مدیر وبلاگ ضمن پوزش از بازدید کنندگان محترم, در حال بارگذاری مجدد فایلها در یک سایت دیگر می باشد و مطالبی که رفع اشکال می شود با تاریخ به روز شده در صدر مطالب قرار میگیرد.

]]>
معرفی کتاب : مقدمه ای بر جغرافیای فرهنگی 2012-09-08T18:00:20+01:00 2012-09-08T18:00:20+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/67 ابوالفضل صادقی نیا   مؤلف : تری .ج . جردن و لستر راونتری مترجم : دکتر سیمین تولایی و دکتر محمد سلیمانی چاپ اول ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات      این كتاب در سیزده فصل و چهار صد و هشتاد صفحه به شرح زیر تنظیم شده است:              در فصل اول، ماهیت، مفاهیم و قلمرو جغرافیای فرهنگی از یك سو و روش بررسی جغرافیای فرهنگی از سوی دیگر بحث شده است. در این فصل، اصول بنیادی و دیدگاه نظری جغرافیای فرهنگی بر پایه پنج مفهوم

 

مؤلف : تری .ج . جردن و لستر راونتری

مترجم : دکتر سیمین تولایی و دکتر محمد سلیمانی

چاپ اول

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  

  این كتاب در سیزده فصل و چهار صد و هشتاد صفحه به شرح زیر تنظیم شده است:

             در فصل اول، ماهیت، مفاهیم و قلمرو جغرافیای فرهنگی از یك سو و روش بررسی جغرافیای فرهنگی از سوی دیگر بحث شده است. در این فصل، اصول بنیادی و دیدگاه نظری جغرافیای فرهنگی بر پایه پنج مفهوم كلیدی یعنی ناحیه فرهنگی، پخش فرهنگی، اكولوژی فرهنگی، در هم تنیدگی فرهنگی و چشم انداز فرهنگی تشریح شده و بر كاربرد آن ها در تبیین مسائل جغرافیایی تأكید شده است. در این خصوص آمده است: مفهوم ناحیه فرهنگی، كنجكاوی های طبیعی بشر را در مورد تفاوت ها و تشابهات میان مكان ها، توجیه و هدایت می كند.

]]>
فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگی 2012-07-02T06:19:50+01:00 2012-07-02T06:19:50+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/66 رستمی بخشی از کتاب رستاخیز جان - اثر شهید آوینی :     از تعبیر « توسعه فرهنگی » چنین نتیجه می شود که قرار است فرهنگ توسعه پیدا کند، اما از تعبیر « فرهنگ توسعه » این نتیجه کاملاً متضاد به دست می آید که باید برای وصول به توسعه – که همان توسعه اقتصادی و صنعتی است – فرهنگِ آن را ایجاد کرد. و خوب! غایات و آفاق این دو تعبیر نه تنها یکی نیست که منافی یکدیگر هستند. غایت فرهنگِ توسعه رسیدن به همان آفاق متعارفی است که جهان امروز متوجه آن است و این غایات جز با حفظ وضع موجود نمی توان رسید؛

بخشی از کتاب رستاخیز جان - اثر شهید آوینی :

    از تعبیر « توسعه فرهنگی » چنین نتیجه می شود که قرار است فرهنگ توسعه پیدا کند، اما از تعبیر « فرهنگ توسعه » این نتیجه کاملاً متضاد به دست می آید که باید برای وصول به توسعه – که همان توسعه اقتصادی و صنعتی است – فرهنگِ آن را ایجاد کرد. و خوب! غایات و آفاق این دو تعبیر نه تنها یکی نیست که منافی یکدیگر هستند. غایت فرهنگِ توسعه رسیدن به همان آفاق متعارفی است که جهان امروز متوجه آن است و این غایات جز با حفظ وضع موجود نمی توان رسید؛ و اما آن دیگری را جز با نفی وضع موجود نمی توان حاصل کرد. اگر از بحث درباره مفهوم « توسعه » هم صرف نظر کنیم و کاملاً خوش بینانه بپذیریم راهی که اکنون در پیش گرفته ایم به توسعه مطلوب با همان مختصاتی که در افق دید ما قرار دارد منتهی خواهد شد، باز هم « فرهنگ » در ذیل « توسعه » معنا خواهد شد و استقلال خود را از دست خواهد داد و این همان مفهومی نیست که منظور نظر ما و وزیر ارشاد است. فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی واقع شود و به آن مدد برساند و این همان مفهومی است که از فرهنگ در سراسر جهان امروز وجود دارد. شیوه های ارتقای این فرهنگ همان است که جهان صنعتی در پیش گرفته است و ما هم که خدا را شکر، بعد از بحث و فحص و جنگ و جدل بسیار به همان شیوه ها دست یافته ایم.................

]]>
معرفی کتاب: " نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت " از دکتر فرهنگی 2012-07-01T10:12:26+01:00 2012-07-01T10:12:26+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/65 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت ، تالیف : دكتر علی اكبر فرهنگی ، وحید شاه میرزایی ، علی حسین زاده ،نشر فراندیش ، تهران زمستان 1384 - فهرست كتاب : تئوری های كلایسك سازمان ، مكتب رفتار سازمانی ،یا روابط انسانی ، نظریات راجع به سیستم ، جامعه شناسان سازمان ، محیط سازمانی ، قدرت و سیاست در سازمان ، استراتژی در سازمان ، تئوری های تصمیم گیری ، نظریات راجع به كیفیت ، سایر نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت تلفن مركز پخش 88958255

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/z01.jpg

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت ، تالیف : دكتر علی اكبر فرهنگی ، وحید شاه میرزایی ، علی حسین زاده ،نشر فراندیش ، تهران زمستان 1384 -
فهرست كتاب : تئوری های كلایسك سازمان ، مكتب رفتار سازمانی ،یا روابط انسانی ، نظریات راجع به سیستم ، جامعه شناسان سازمان ، محیط سازمانی ، قدرت و سیاست در سازمان ، استراتژی در سازمان ، تئوری های تصمیم گیری ، نظریات راجع به كیفیت ، سایر نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

تلفن مركز پخش 88958255

]]>
معرفی کتاب: " نظریه های ارتباطات سازمانی " از دکتر فرهنگی 2012-07-01T10:06:41+01:00 2012-07-01T10:06:41+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/64 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ نظریه های ارتباطات سازمانی ، تالیف : دكتر علی اكبر فرهنگی ، حسین صفرزاده ، مهدی خادمی ، تهران ، انتشارات رسا چاپ اول 1383- تلفن انتشارات :8834844فهرست كتاب : مدیریت و ارتباطات ، ارتباطات سازمانی ، سازمانها و فرآیندهای ارتباطات ، سبكهای ارتباطی در سازمان ، موانع ارتباطات ، رفتار گروه و فرآیند ارتباطات ، شبكه های ارتباطی سازمان ، ارتباطات گروهی و عملكرد گروه ، رهبری و ارتباطات سازمانی ، سازمان رسمی و مشكلات ارتباطات سازمانی ، ارتباطات غی

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/z2.jpg

نظریه های ارتباطات سازمانی ، تالیف : دكتر علی اكبر فرهنگی ، حسین صفرزاده ، مهدی خادمی ، تهران ، انتشارات رسا چاپ اول 1383- تلفن انتشارات :8834844

فهرست كتاب : مدیریت و ارتباطات ، ارتباطات سازمانی ، سازمانها و فرآیندهای ارتباطات ، سبكهای ارتباطی در سازمان ، موانع ارتباطات ، رفتار گروه و فرآیند ارتباطات ، شبكه های ارتباطی سازمان ، ارتباطات گروهی و عملكرد گروه ، رهبری و ارتباطات سازمانی ، سازمان رسمی و مشكلات ارتباطات سازمانی ، ارتباطات غیر رسمی برای جبران خدمات كاركنان ، مدیریت ارتباطات سازمانی ، تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمانی

]]>
معرفی کتاب: " تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن " 2012-06-30T05:08:44+01:00 2012-06-30T05:08:44+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/62 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه  http://mabna.mihanblog.com تفاوت تمدن یونانی و تمدن عصر اسلامی، نه در صورت ابنیه و پیکرة معماری و جامة مردمان و نه حتی مناسبات اجتماعی آنان بلکه، در دیدگاه کلی ویژه‌ای که بنیادشان را پی‌ریزی کرده است؛ یعنی دریافت‌هایی دربارة هستی، تعاریفی دربارة مبدأ و غایت آن و بالاخره تعریفی که از انسان عرضه داشته است. از این روست که تفاوت و تمایز تمدن‌ها نه به «صورت بیرونی مناسبات و ابنیه‌» که به «ذات» آنها باز می‌گردد. و بدون شناخت آن، امکان عرضة درک جامع و کلی از فرهنگ

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه  http://mabna.mihanblog.com

تفاوت تمدن یونانی و تمدن عصر اسلامی، نه در صورت ابنیه و پیکرة معماری و جامة مردمان و نه حتی مناسبات اجتماعی آنان بلکه، در دیدگاه کلی ویژه‌ای که بنیادشان را پی‌ریزی کرده است؛ یعنی دریافت‌هایی دربارة هستی، تعاریفی دربارة مبدأ و غایت آن و بالاخره تعریفی که از انسان عرضه داشته است. از این روست که تفاوت و تمایز تمدن‌ها نه به «صورت بیرونی مناسبات و ابنیه‌» که به «ذات» آنها باز می‌گردد. و بدون شناخت آن، امکان عرضة درک جامع و کلی از فرهنگ و یا تمدن یک قوم میسر نیست.»

آن چه خواندید بخشی بود از کتاب «تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن» نوشتة اسماعیل شفیعی سروستانی. نویسنده در این کتاب به معرفی مدنیت در گذشته و حال می‌پردازد. و جایگاه فرهنگ و نسبت آن به مدنیت را تبیین می‌کند و در فصول بعدی به بیان جایگاه انسان و پرسش‌ها و منشأ بی‌قراری وی می‌پردازد. و در آخر مدینه فاضله و تعریف آرمانیش را به جهان در عصر غیبت و آستانة ظهور پیوند می‌دهد.
این کتاب برای اولین بار توسط انتشارات نیستان به سال 1375 به چاپ رسید و در سال 1382 پس از بررسی و مطالعة مجدد نشر هلال چاپ مجدد آن را عهده‌دار شد.

]]>
معرفی کتاب: "انقلاب فرهنگی در بیان رهبری" 2012-06-30T04:11:50+01:00 2012-06-30T04:11:50+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/61 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ کتاب انقلاب فرهنگی از مجموعه 6 گانه گل برگ امین که به بیانات رهبر معظم انقلاب را در حوزه های مختلف فرهنگ پرداخته است اختصاص دارد و در فصول 14 گانه این کتاب مقوله های مختلف از فرهنگ را در بیانات رهبر معظم انقلاب بازگو می کند.  فصل اول کتاب به پایه های فرهنگی، فصل دوم به فرهنگ عمومی، فصل سوم به باشگاه فرهنگی، فصل چهارم به احیا فرهنگی، فصل پنجم به تبادل فرهنگی، فصل ششم به قدرت فرهنگی فصل هفتم به فرهنگ سازی و شورای فرهنگی، فصل هشتم

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/

کتاب انقلاب فرهنگی از مجموعه 6 گانه گل برگ امین که به بیانات رهبر معظم انقلاب را در حوزه های مختلف فرهنگ پرداخته است اختصاص دارد و در فصول 14 گانه این کتاب مقوله های مختلف از فرهنگ را در بیانات رهبر معظم انقلاب بازگو می کند.

 فصل اول کتاب به پایه های فرهنگی، فصل دوم به فرهنگ عمومی، فصل سوم به باشگاه فرهنگی، فصل چهارم به احیا فرهنگی، فصل پنجم به تبادل فرهنگی، فصل ششم به قدرت فرهنگی فصل هفتم به فرهنگ سازی و شورای فرهنگی، فصل هشتم به مقوله مسئولین و فرهنگ سازی، فصل نهم به شناخت مسائل فرهنگی، فصل دهم به استقلال فرهنگی، فصل یازدهم به امور فرهنگی، فصل دوازدهم به ابعاد فرهنگی، فصل سیزدهم به قدرت فرهنگی و سیاسی و نهایتا فصل چهاردهم به مقوله روابط فرهنگی با ملل اختصاص دارد.

]]>
معرفی کتاب:« ارتباطات و سلطه فرهنگی» 2012-06-30T03:53:42+01:00 2012-06-30T03:53:42+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/60 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ کتاب «ارتباطات و سلطه فرهنگی» از چهار بخش و یک پیشگفتار مولف درباره چگونگی تدوین این اثر و پسگفتار تشکیل شده است،مقدمه‌ای تفضیلی در نقد و بررسی‌آراء‌و آثار شیلر به قلم دکتر معتمد‌نژاد که خواننده را به خوبی با دیدگاه‌ها و آراء‌این محقق آشنا می‌سازد از مطالب کلیدی و مهم این کتاب به شمار می‌رود. بخش‌های مختلف کتاب عبارتند از: پیشگفتار مولف، بخش یکم؛سلطه فرهنگی؛سرچشمه‌ها، زمینه‌ها و شیوه‌های کنونی.بخش دوم: دیپلماسی سلطه فرهنگی و جریان آزاد ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/

ارتباطات و سلطه فرهنگی؛ تازه‌ترین ترجمه پروفسور معتمد‌نژادکتاب «ارتباطات و سلطه فرهنگی» از چهار بخش و یک پیشگفتار مولف درباره چگونگی تدوین این اثر و پسگفتار تشکیل شده است،مقدمه‌ای تفضیلی در نقد و بررسی‌آراء‌و آثار شیلر به قلم دکتر معتمد‌نژاد که خواننده را به خوبی با دیدگاه‌ها و آراء‌این محقق آشنا می‌سازد از مطالب کلیدی و مهم این کتاب به شمار می‌رود.

بخش‌های مختلف کتاب عبارتند از: پیشگفتار مولف، بخش یکم؛سلطه فرهنگی؛سرچشمه‌ها، زمینه‌ها و شیوه‌های کنونی.
بخش دوم: دیپلماسی سلطه فرهنگی و جریان آزاد اطلاعات.
بخش سوم: تکنولوژی سلطه فرهنگی.
بخش چهارم: سیاست‌های ارتباطی ملی: عرصه جدید مبارزه اجتماعی
...

]]>
معرفی کتاب:" تکنوپولی : تسلیم فرهنگ به تکنولوژی" 2012-06-29T19:58:59+01:00 2012-06-29T19:58:59+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/59 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه  http://mabna.mihanblog.com/ تکنوپولی که از ترکیب دو واژه «تکنولوژی» و «مونوپولی» ساخته شده است بیان کننده سلطه بلامنازع و حکومت تمام عیار «تکنولوژی بدون اخلاق» بر فرهنگ جوامع بشری است. نویسنده در 10 فصل از این کتاب، شگردها و سازوکارها و رهیافتهای این فرهنگ زدایی و دین ستیزی را برشمرده و کوشیده است از زوایای گوناگون، جوانب تکنوپولی و انقیاد جامعه امریکا را – که وی آن را اولین قربانی تکنوپولی در جهان می شمارد – در برابر خدایی به نام تکنولوژی نشان دهد. تکنولوژی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه  http://mabna.mihanblog.com/

تکنوپولی که از ترکیب دو واژه «تکنولوژی» و «مونوپولی» ساخته شده است بیان کننده سلطه بلامنازع و حکومت تمام عیار «تکنولوژی بدون اخلاق» بر فرهنگ جوامع بشری است.

نویسنده در 10 فصل از این کتاب، شگردها و سازوکارها و رهیافتهای این فرهنگ زدایی و دین ستیزی را برشمرده و کوشیده است از زوایای گوناگون، جوانب تکنوپولی و انقیاد جامعه امریکا را – که وی آن را اولین قربانی تکنوپولی در جهان می شمارد – در برابر خدایی به نام تکنولوژی نشان دهد. تکنولوژی که قرار بود در خدمت انسان و برای سامان بخشیدن و تضمین زندگی بهتر و حل مشکلات معیشتی و اجتماعی و بهزیستی جامعه قرار گیرد، اینک دیو مخوف و بلایی مهلک شده است که کل بشریت و فرهنگ و تمدن انسانی را تهدید می کند.

]]>
معرفی کتاب: فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد (در ب‍اب‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ت‍ع‍ل‍ق‍ات‌ آن) 2012-06-29T19:51:04+01:00 2012-06-29T19:51:04+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/58 رستمی ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/   نویسنده در این مقالات که با قلمی طنزآلود و گیرا نگاشته شده به بررسی مساله فرهنگ از یک سو و مساله تهاجم فرهنگی از سوی دیگر پرداخته است. ایشان پس از نگاهی به مساله فرهنگ و اهمیت آن در جامعه ما، برداشتهای متفاوت از آن و نقد راه حلهای سطحی برای مشکلات فرهنگی، به مساله تهاجم فرهنگی می پردازد و ریشه انفعال را در درون جامعه ایران جستجو می کند. ایشان اشاره ای به عملکردهای ضعیف و انفعالی در سیاستهای فرهنگی دارد و به نقد آنها می پردازد ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ 

 
نویسنده در این مقالات که با قلمی طنزآلود و گیرا نگاشته شده به بررسی مساله فرهنگ از یک سو و مساله تهاجم فرهنگی از سوی دیگر پرداخته است. ایشان پس از نگاهی به مساله فرهنگ و اهمیت آن در جامعه ما، برداشتهای متفاوت از آن و نقد راه حلهای سطحی برای مشکلات فرهنگی، به مساله تهاجم فرهنگی می پردازد و ریشه انفعال را در درون جامعه ایران جستجو می کند. ایشان اشاره ای به عملکردهای ضعیف و انفعالی در سیاستهای فرهنگی دارد و به نقد آنها می پردازد. در نهایت برای حل این مشکل، راه حل ( فرهنگ مولد ) را ارائه می نماید. ایشان معتقد است که تا وقتی ما با تکیه بر سنتها و فرهنگ بومی خود به تولیدات فرهنگی رو نیاوریم با روشهای دیگر نمی توانیم در مقابل تهاجم فرهنگی غرب، توفیقی کسب نماییم.

]]>
معرفی کتاب: «درآمدی بر مدیریت فرهنگی» 2012-06-29T19:39:14+01:00 2012-06-29T19:39:14+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/57 رستمی ویژه نگار فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/ «درآمدی بر مدیریت فرهنگی» به قلم علی‌محمد نائینی از سوی نشر ساقی «ساقی منتشر شد. مدیریت فرهنگی، مفهوم جدید و نوینی است که طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مدیریت به وجود آمده است. این امر به معنای وجود نداشتن فرهنگ در جوامع پیشین یا نبود فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در پیشینه جوامع بشری نیست.از هنگامی که بشر، زندگی جمعی خویش را شروع کرده با فرهنگ و فعالیت فرهنگی ارتباط داشته است، اما مدیریت بر حوزه فرهنگ و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی به معنای خاص ساب ویژه نگار فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/

کتاب «درآمدی بر مدیریت فرهنگی»«درآمدی بر مدیریت فرهنگی» به قلم علی‌محمد نائینی از سوی نشر ساقی «ساقی منتشر شد. مدیریت فرهنگی، مفهوم جدید و نوینی است که طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مدیریت به وجود آمده است. این امر به معنای وجود نداشتن فرهنگ در جوامع پیشین یا نبود فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در پیشینه جوامع بشری نیست.

از هنگامی که بشر، زندگی جمعی خویش را شروع کرده با فرهنگ و فعالیت فرهنگی ارتباط داشته است، اما مدیریت بر حوزه فرهنگ و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی به معنای خاص سابقه دیرینه‌ای دارد. این ساخت نوین سازمانی با تاکید بر حل و فصل مسایل فرهنگی متوجه موضوعات پیچیده‌ای است که نیاز به دانش و مهارت‌های متنوع است.

این نوشتار، دارای 9 فصل با عناوین سازمان و مدیریت، مفهوم و ماهیت فرهنگ، مفهوم و ماهیت سازمان، مدیریت فرهنگی سازمانی، سیاست و سیاست‌گذاری فرهنگی،‌ اطلاعات فرهنگی، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی، فعالیت و عمل فرهنگی و کنترل و ارزشیابی در مدیریت فرهنگی است.

]]>
معرفی کتاب:مهندسی فرهنگ HSE 2012-06-29T02:24:17+01:00 2012-06-29T02:24:17+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/56 رستمی   ویژه نگار فرهنگ و توسعه http://www.mihanblog.com پاسخ به پرسش های بنیادین چگونگی مهندسی فرهنگ HSE در سازمان از دغدغه های مدیران، کارشناسان صنایع، پژوهشگران همچنین دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و PhD رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، بهداشت حرفه ای، محیط زیست و ارتقای سلامت بوده است، زیرا این متخصصان هر نابسامانی یا رفتار ناایمن را ناشی از فرهنگ نامناسب تلقی می کنند و رهنمود آنان در مقابله با مشکلات، فرهنگ سازی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست است، زیرا آنان بر این حقیقت مسلم تأک

 

ویژه نگار فرهنگ و توسعه http://www.mihanblog.com

پاسخ به پرسش های بنیادین چگونگی مهندسی فرهنگ HSE در سازمان از دغدغه های مدیران، کارشناسان صنایع، پژوهشگران همچنین دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و PhD رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، بهداشت حرفه ای، محیط زیست و ارتقای سلامت بوده است، زیرا این متخصصان هر نابسامانی یا رفتار ناایمن را ناشی از فرهنگ نامناسب تلقی می کنند و رهنمود آنان در مقابله با مشکلات، فرهنگ سازی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست است، زیرا آنان بر این حقیقت مسلم تأکید می کنند که هر گاه رفتار و نگرشی ساختار فرهنگی پیدا کند، مشکلات سازمان کاهش می یابد.

اما این که چگونه این فرهنگ سازی صورت می گیرد و این رفتار چگونه نهادینه می شود تا در پرتو آن شاهد رفتاری سالم و پویا باشیم؛ نقطه اوج پرسش کارشناسان است. واقعیت این است که تلاش های کارشناسان از تدارک پنفولت و پوستر گرفته تا سخنرانی های مختلف، به عنوان فعالیت های فرهنگ سازی، تا کنون رفتاری را تغییر نداده و فعالیت های مقطعی و موردی و غیر سیستمی، مقوله تغییر رفتار و فرهنگ را در سازمان ها دچار بحران عملیاتی کرده است.

این کتاب با باور امکان طراحی نقشه کلان فرهنگ HSE با همه پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها و ضرورت توافق و تصمیم‌گیری در باره چگونگی اجرای آن، بر آن است که مهم‌ترین پیش‌نیازهای این امر خطیر و ضروری را تبیین و اصول، مدل و فناوری های لازم در مهندسی فرهنگ HSE را معرفی کند.

]]>
مهندسی فرهنگ عاشورا 2012-06-28T04:24:39+01:00 2012-06-28T04:24:39+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/55 Rostami Moghadam    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه        http://mabna.mihanblog.com                                  عاشورا هم اوج حماسه است و هم اوج تراژدی، چشم تاریخ چنین حماسه با شکوه و چنین تراژدی خون رنگی را ، در سراسر حیات بشر، هرگز ندیده است. عاشورا، حماسه است؛ از آن رو که امام حسین علیه السلام

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه        http://mabna.mihanblog.com                                 

عاشورا هم اوج حماسه است و هم اوج تراژدی، چشم تاریخ چنین حماسه با شکوه و چنین تراژدی خون رنگی را ، در سراسر حیات بشر، هرگز ندیده است.

عاشورا، حماسه است؛ از آن رو که امام حسین علیه السلام یک تنه و با یارانی اندک، رویاروی حکومتی سفاک ایستاد. به یزید دست بیعت نداد و گفت: کسی مانند من ، با فردی مانند یزید، بیعت نخواهد کرد. در مقابل زور ، گردن خم نکرد و تن به ذلّت نداد و آشکارا گفت: مرگ با عزّت بهتر است از زندگی با ذلّت. ایستاد، جنگید، زخم برداشت، شهید شد؛ اما به دشمن پشت نکرد.
حرکت امام حسین (ع) که منجر به حادثه عاشورا گردید، تلاشی بی نظیر به منظور تحول و اصلاح در امور جامعه اسلامی بود و به عنوان مهمترین عامل برقراری اسلام راستین و کوبنده تحریفات، همواره در طول تاریخ مورد بغض دشمنان اسلام و دیانت بوده است. در کنار دشمنان خارجی، همواره دوستان نادان متن جامعه اسلامی و مسلمانان ناآگاه نیز، خواسته یا ناخواسته، ضربه های هولناکی به این حادثه بزرگ وارد کرده اند.

]]>
رابطه حکومت و فرهنگ 2012-06-28T04:19:17+01:00 2012-06-28T04:19:17+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/54 Rostami Moghadam    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com  آنچه در مقوله فرهنگ بر عهده حكومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی نیروها و هرزرویی علف هرزه ها، هدایت جامعه به سمت درست، كمك به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه. (مقام معظم رهبری 1382)ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم، كه به هرج‌ و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه‌ریزی و شناخت درست از واقعی

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com 

آنچه در مقوله فرهنگ بر عهده حكومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی نیروها و هرزرویی علف هرزه ها، هدایت جامعه به سمت درست، كمك به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه.
(مقام معظم رهبری 1382)
ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم، كه به هرج‌ و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه‌ریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم.

]]>
ابعاد فرهنگ 2012-06-28T04:15:28+01:00 2012-06-28T04:15:28+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/53 Rostami Moghadam    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                              فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فر

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                             

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.

]]>
در آمدی بر مفهوم فرهنگ 2012-06-28T04:10:38+01:00 2012-06-28T04:10:38+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/52 Rostami Moghadam    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com ما در جامعه اسلامی و به خصوص جامعه‌ای فرهنگی زندگی می‌كنیم. توجه به مدیریت فرهنگ و ساماندهی اوضاع فرهنگی كشور دغدغه اصلی رهبر انقلاب، رئیس جمهور، شورای‎عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از نهادهایی هست كه در این عرصه خدمت می‎كنند. ساماندهی وضعیت فرهنگی كشور نیاز به برنامه همه‎ جانبه و به تعبیری به مهندسی دارد. مهندس كسی است كه ارتباط بین اجزاء‌ یك سازه را با یكدیگر و با كل سازه بررسی می‎كند و هم

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com

ما در جامعه اسلامی و به خصوص جامعه‌ای فرهنگی زندگی می‌كنیم. توجه به مدیریت فرهنگ و ساماندهی اوضاع فرهنگی كشور دغدغه اصلی رهبر انقلاب، رئیس جمهور، شورای‎عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از نهادهایی هست كه در این عرصه خدمت می‎كنند.
ساماندهی وضعیت فرهنگی كشور نیاز به برنامه همه‎ جانبه و به تعبیری به مهندسی دارد. مهندس كسی است كه ارتباط بین اجزاء‌ یك سازه را با یكدیگر و با كل سازه بررسی می‎كند و همه را در نقشه سازه محاسبه می‎نماید. اگر بپذیریم فرهنگ، یك سازه با اجزاء‌ متنوع و متكثر می‎باشد، طبیعتاَ باید طی یك نقشه و محاسبات پیچیده ارتباط بین اجزا‌ با هم و با كل سازه فرهنگ بررسی شود. شاید این همان تعبیری است كه مقام معظم رهبری از آن تحت عنوان «نقشه مهندسی فرهنگی كشور» نام برده‎اند.

]]>
مهندسی فرهنگی 5 2012-06-28T04:07:37+01:00 2012-06-28T04:07:37+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/51 Rostami Moghadam    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com 5( كاهش حجم بوروكراسی دولتی در زمینه فرهنگ):  در سالیان گذشته در عین اینكه حجم عظیمی از بوروكراسی دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه‌های مختلف فرهنگ دخالت داشته‌اند با این حال شاهد ناكارآمدی دولت و كسب نتایج ضعیف در این زمینه هستیم. در حقیقت بوروكراسی و دخالت عظیم دولت در عرصه فرهنگ- همانند سایر عرصه‌ها به خصوص حوزه اقتصاد- خود به مانعی عمده بر سر راه

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com

5( كاهش حجم بوروكراسی دولتی در زمینه فرهنگ):

 در سالیان گذشته در عین اینكه حجم عظیمی از بوروكراسی دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه‌های مختلف فرهنگ دخالت داشته‌اند با این حال شاهد ناكارآمدی دولت و كسب نتایج ضعیف در این زمینه هستیم. در حقیقت بوروكراسی و دخالت عظیم دولت در عرصه فرهنگ- همانند سایر عرصه‌ها به خصوص حوزه اقتصاد- خود به مانعی عمده بر سر راه پیشرفت حوزه فرهنگ بدل گشته است. لازم به ذكر است كه نفی بوروكراسی عظیم دولتی در این زمینه به معنای انكار و حذف جایگاه دولت در حوزه فرهنگ نیست بلكه هدف ارائه دیدگاهی آسیب‌شناسانه نسبت به این وضعیت است. مهندسی فرهنگی به طور حتم از وظایف دولت و نیازمند همیاری و مساعدت آن است اما اجرای صحیح این كار نیازمند ارائه مكانیزم دقیقی است كه محدوده اختیارات و وظایف دولت را در این زمینه بدرستی مشخص و معین كند. آنچه مسلم است این است كه هر چه این مكانیزم شفاف‌تر و صریح‌تر باشد امكانات اجرایی آن نیز افزایش یافته و كارآمدی نظام و دولت را در عرصه فرهنگ بالا می‌برد.

]]>
مهندسی فرهنگی4 2012-06-28T04:04:35+01:00 2012-06-28T04:04:35+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/50 Rostami Moghadam     ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه       http://mabna.mihanblog.com اركان و كارویژه‌های مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه اركان و كارویژه‌های مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه  1) اولویت قائل شدن برای مصالح عالیه نظام در مقوله فرهنگ با رجوع به اصول و ارزش‌های انقلاب:   آن چه در محور تمام برنامه‌ها و اهداف مهندسی فرهنگی قرار دارد تامین و رعایت مصالح عالیه نظام اسلامی و حفظ و گسترش

    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه       http://mabna.mihanblog.com

اركان و كارویژه‌های مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه

اركان و كارویژه‌های مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه 
 1) اولویت قائل شدن برای مصالح عالیه نظام در مقوله فرهنگ با رجوع به اصول و ارزش‌های انقلاب:
 
 آن چه در محور تمام برنامه‌ها و اهداف مهندسی فرهنگی قرار دارد تامین و رعایت مصالح عالیه نظام اسلامی و حفظ و گسترش جایگاه آن است. به این منظور و برای شناخت راه صحیح و اصولی نیازمند رجوع به آراء و اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و نیز رهبر معظم انقلاب هستیم.

              

]]>
مهندسی فرهنگی 3 2012-06-28T04:02:28+01:00 2012-06-28T04:02:28+01:00 tag:http://mabna.mihanblog.com/post/49 Rostami Moghadam     ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه         http://mabna.mihanblog.com              مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه با تاسی به دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فرهنگ كه با نفی دیدگاه‌های افراطی نسبت به فرهنگ بر دیدگاهی میانه تاكید دارند، اصولگرایی اصلاح‌طلبانه نیز رویكرد خود را نسبت به مهندسی فرهنگی بر مبنای «نگاه معقول اسلامی» به فرهنگ كه

    ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه         http://mabna.mihanblog.com             

مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه

با تاسی به دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فرهنگ كه با نفی دیدگاه‌های افراطی نسبت به فرهنگ بر دیدگاهی میانه تاكید دارند، اصولگرایی اصلاح‌طلبانه نیز رویكرد خود را نسبت به مهندسی فرهنگی بر مبنای «نگاه معقول اسلامی» به فرهنگ كه خواسته رهبر معظم انقلاب است، تدوین می‌نماید. ضرورت اتخاذ رویكرد اعتدالی نسبت به فرهنگ ناشی از اهمیت و حساسیت فرهنگ عمومی و همچنین ظرافت بی‌اندازه كار و مدیریت فرهنگی است كه آن را نیازمند نهایت دقت و رعایت تمامی جوانب می‌كند. اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر كلیه ساختارهای اساسی جامعه ما را از هر گونه روش مبتنی بر آزمون و خطا در مهندسی فرهنگی برحذر می‌دارد. كوچكترین خطا یا سهل‌انگاری در این حوزه، تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر سایر اركان جامعه خواهد گذاشت و جامعه و نظام را از مسیر خود منحرف خواهد ساخت. از این رو ارائه نگاهی صحیح و اعتدالی به فرهنگ و مهندسی فرهنگی رابطه مستقیم با حفظ نظام و اهداف عالیه انقلاب اسلامی دارد.

     
                

]]>