تبلیغات
مبنا - مطالب توسعه فرهنگی

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده : رستمی
تاریخ:دوشنبه 12 تیر 1391-10:49 قبل از ظهر

فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگی

بخشی از کتاب رستاخیز جان - اثر شهید آوینی :

    از تعبیر « توسعه فرهنگی » چنین نتیجه می شود که قرار است فرهنگ توسعه پیدا کند، اما از تعبیر « فرهنگ توسعه » این نتیجه کاملاً متضاد به دست می آید که باید برای وصول به توسعه – که همان توسعه اقتصادی و صنعتی است – فرهنگِ آن را ایجاد کرد. و خوب! غایات و آفاق این دو تعبیر نه تنها یکی نیست که منافی یکدیگر هستند. غایت فرهنگِ توسعه رسیدن به همان آفاق متعارفی است که جهان امروز متوجه آن است و این غایات جز با حفظ وضع موجود نمی توان رسید؛ و اما آن دیگری را جز با نفی وضع موجود نمی توان حاصل کرد. اگر از بحث درباره مفهوم « توسعه » هم صرف نظر کنیم و کاملاً خوش بینانه بپذیریم راهی که اکنون در پیش گرفته ایم به توسعه مطلوب با همان مختصاتی که در افق دید ما قرار دارد منتهی خواهد شد، باز هم « فرهنگ » در ذیل « توسعه » معنا خواهد شد و استقلال خود را از دست خواهد داد و این همان مفهومی نیست که منظور نظر ما و وزیر ارشاد است. فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی واقع شود و به آن مدد برساند و این همان مفهومی است که از فرهنگ در سراسر جهان امروز وجود دارد. شیوه های ارتقای این فرهنگ همان است که جهان صنعتی در پیش گرفته است و ما هم که خدا را شکر، بعد از بحث و فحص و جنگ و جدل بسیار به همان شیوه ها دست یافته ایم.................


ادامه مطلب


تاریخ:چهارشنبه 2 تیر 1389-07:32 بعد از ظهر

انسجام ملی و تنوع فرهنگی

انسجام ملی و تنوع فرهنگی عنوان کتابی است که دکتر صالحی امیری نگارنده آن است. در این جا فایلی قرار گرفته که بخشی از مطالب کتاب را در قالب پرسش و پاسخ بطور خلاصه بیان کرده است.

دریافت فایل
تاریخ:شنبه 15 خرداد 1389-08:19 بعد از ظهر

کارکرد ذائقه فرهنگی در توسعه فرهنگی

در برنامه ریزی توسعه فرهنگی ، مسئله خرده فرهنگها موضوع بسیار مهمی است كه نباید از نظر دور نگه داشته شود.لذا در برنامه ریزی ها باید هر دو گروه سیاستگذاران فرهنگی و استفاده كنندگان برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شوند؛ تنها در این صورت است كه نیازهای خرده فرهنگ های مختلف در نظر گرفته می شود. تجربه نشان داده است فرهنگ واحد و جامعه واحد وجود ندارد ، در واقع تعدد جوامع ، كثرت فرهنگها را می طلبد تا در آن هر كس و هر گروه فرصت انتخاب فرهنگ متناسب با نیازها و علایق خود را پیدا كند. (صالحی امیری ، 1386 : 61 )

تفاوتها و ویژگی های داخلی هر فرهنگ را خرده فرهنگ می نامند. خرده فرهنگها نقش مهمی در شناخت فرهنگ یك كشور دارند. مفهوم خرده فرهنگ به ارزشها و فرایندهای متمایز گروهای خاصی اشاره دارد كه در صورت بندی های گسترده تر واقعند. (صالحی امیری ، 1386 : 48 و 49 )

اگر بخواهیم تجربه اروپائیان را در مورد توسعه فرهنگی جمع بندی كنیم ، چند مرحله قابل تشخیص است که برخی از آنها عبارتند از :

1- نگاه به فرهنگ به گونه ای گسترده و وسیع خواهد بود.

2- سیاست فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی جنبه ای علمی می یابند و مبتنی بر سنجش نیازها به طریق علمی می شوند.

 ( وزیریان ، 1384 : 27 )

بخشی از مقاله " کنکاشی بر مفهوم ذائقه فرهنگی و کارکردهای آن " -  نوشته : ابوالفضل صادقی نیا

دریافت فایل خلاصه مقاله
تاریخ:چهارشنبه 5 خرداد 1389-01:59 بعد از ظهر

فرهنگ پذیری : ادراک و سنجش - Acculturation: Conceptualization and Measurement

در این مقاله مبحث فرهنگ پذیری ، همانندسازی و محافظت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است که قسمت از متن در اینجا گداشته شده و متن کامل مقاله به پیوست می باشد.

The question of cultural preservation or assimilation

As market researchers, a question we frequently hear is: "Aren't Hispanics gradually

assimilating into the mainstream of US culture and, consequently becoming part of the "General Market" ?i

This is an important and understandable question, deserving of careful consideration. The research answer involves an understanding of immigration patterns, socio-political realities and cultural tendencies of Hispanics in the US. Some marketers may argue that if Hispanics are becoming part of the "General Market," why should anyone bother to design  specialized strategic approaches to target the Hispanic market?

The conceptualization and measurement of acculturation becomes particularly relevant in addressing that key concern. Marketing practitioners can only answer that question empirically, through research.

A conceptual framework

In contrast to tendencies of immigrants who came to the US at the turn of the century Hispanics have seemed to maintain their original culture to a large extent. The reasons are complicated and include the following:

دریافت متن کامل

 
تاریخ:چهارشنبه 5 خرداد 1389-02:30 بعد از ظهر

تأملی بر ضرورت و مبانی توسعه فرهنگی و اهمیت آن در جامعه ایران

چکیده :

توسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده است، و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفاء می نماید. توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد.

سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم  مرتبط با توسعه فرهنگی است که در چند دهه اخیر به آن توجه شده است؛ هدف این پدیده پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه است. از بُعد دیگردر حوزه مطالعاتی توسعه فرهنگی باید توجه به ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی کرد؛ غالباً توسعه تکنولوژی مناسب با فرهنگ یک جامعه باعث رشد و آگاهی درآن فرهنگ شده است. توسعه فرهنگی به حفظ رویکرد های ملی و بومی جامعه نسبت به صنایع و دستاورد های فرهنگی توجه می کند،که بی ارتباط با مسئله تکنولوژی هم نیست. ......... (ادامه)

کلید واژه :


توسعه- توسعه فرهنگی-  تکنولوژی -جهانی شدن- جهانگردی- سیاست فرهنگی- سرمایه فرهنگی- صنایع فرهنگی- فرهنگ


ادامه مطلب

دنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-11:46 بعد از ظهر

برنامه ریزی بلندمدت و زیربنایی بخش اجتماعی-فرهنگی

این عنوان مقاله ایست که پیرامون توسعه بلندمدت و زیربنایی اجتماعی- فرهنگی در ایران بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه توسط دکتر کاوه احمدی علی آبادی دکترای جامعه شناسی از تگزاس آمریکا سرپرست سابق بخش اجتماعی ـ فرهنگی آمایش سرزمین نگاشته شده است.

مقدمه :

برنامه ریزی در بخش اجتماعی و فرهنگی عمدتاً به امور زیربنایی مربوط می شود. در این بخش به برنامه های مشارکت ، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، میانه و کلان اجتماعی ـ فرهنگی پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاری را به عنوان اصلی ترین زیرساخت های توسعه پایدار در همه ابعاد تحقق بخشد. همچنین راهکارهای توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقه ای در عین حفظ هویت و انسجام ملی ، تقویت سرمایه های انسانی ، اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل و گسترش سازمان های غیردولتی ، برخورداری از رسانه های مستقل بومی، پاسخگویی دولت به شهروندان مناطق محلی از طریق رسانه ها، توجه به افکار عمومی محلی و پژوهش های بی طرفانه و علمی مبتنی بر آن ، و استفاده از اوقات فراغت برای کارهای داوطلبانه و مردمی ، از شرایط تحقق عینی مردم سالاری است که در برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است .

دریافت متن کاملدنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 11 خرداد 1389-08:32 بعد از ظهر

توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)

در ایام بزرگداشت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ، سیری در اندیشه های این مرد بزرگ پیرامون فرهنگ و توسعه بی مناسبت نیست.

توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره) پژوهشی است از نوع کاربردی که به روش اسنادی توسط خانم زهره دانشمندی انجام یافته است. در این پژوهش به بیان ضرورت انقلاب فرهنگی و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی پرداخته و در پایان نتیجه گیری و ارائه راهکارهای رسانه ای را بیان نموده است.متن کامل این پژوهش به پیوست آمده است.

دریافت فایل
تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:22 بعد از ظهر

محدودیت‌های برنامه ریزی فرهنگی

از دیرباز درباره نسبت و رابطه میان برنامه ریزی و فرهنگ دو رویكرد كلان وجود داشته است . برابر رویكرد اول فرهنگ دارای ساختار ویژه ای است كه دگرگونیها و تغییرات آن كاملاً تابع ساز و كارهای درونی و تاریخی اش می باشد و به هیچ رو نمی توان از بیرون و مطابق طرح و برنامه ای خاص تغییرات پیش بینی شده ای را در آن پدید آورد.

اما رویكرد دوم فرهنگ را همان سایر پدیده های اجتماعی قلمداد می كند و امكان برنامه ریزی در این زمینه را میسر و تا حدود زیادی ضروری می انگارد . ظاهراً تجارب بشر در زمینه تغییر فرهنگی كه طی دهه های اخیر صورت پذیرفت، تا حدود زیادی صاحبنظران را متقاعد كرده است كه می توان با تكیه بر برنامه ریزی های معینی به دگرگونی های مطلوبی در حوزهٔ امور فرهنگی دست یافت .


ادامه مطلب

دنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:20 بعد از ظهر

توسعه فرهنگی

مبانی نظری

تا چند دهه قبل عقیده اكثر قریب به اتفاق صاحب نظران براین بود كه توسعه دارای مفهومی است اقتصادی.به عبارت دیگر توسعه صرفاٌجنبه اقتصادی داشت و كشور ها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می پرداختند.امّا این وضعیت با شكست كشورهایی كه صرفاٌ معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودندتغییر یافت،و موجب از دست رفتن مفهوم یكبعدی توسعه شد.

امروز محققین, آینده‌پژوهان و سیاست‌گذاران به این باور رسیده‌اند كه بعد از دوران جدال‌های نظامی (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌های اقتصادی (چند دهه اخیر تا كنون), ”آینده, صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌های مختلف است“. هر ملتی كه دارای فرهنگ برتر است پیروز میدان كارزار آینده است (چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد). این خود شاهد این مدعا است كه توسعه فرهنگی, مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب در آغاز قرن 20توسعه دیگر مفهومی صرفاٌ اقتصادی ندارد،بلكه نگاه هایش بیش از همه به زمینه های فرهنگی اجتماعی كه توسعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی كه به آن فرهنگ خاص مربوط می شود معطوف شده است.

سازمان تربیتی ،علمی وفرهنگی ملل متحد(یونسكو) نیز دهه پایانی قرن 20 را دهه فرهنگ نامید و مقررنمود كه كشور ها ی عضو می بایست در پیشرفت و اعتلای فرهنگ در این دهه كوشا باشند،واین ظویفه را بر عهده دولت و كمیسیون های ملی یونسكو در هر كشور نهاد.

اكنون دیگر این اجماع اكثریتی وجود دارد كه مبنای هر نوع توسعه ،توسعه فرهنگی است.و از آن جا كه دغدغه اصلی دولت ها رسیدن به توسعه همه جانبه است واز آن جایی كه مبنای این توسعه انسان(موجودی فرهنگی)می باشد ، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار نیز توسعه فرهنگی خواهد بود.


ادامه مطلب

دنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:10 بعد از ظهر

معرفی کتاب : فرهنگ و توسعه

دریافت فایل


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2