تبلیغات
مبنا - مطالب برنامه ریزی فرهنگی

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
تاریخ:دوشنبه 21 آذر 1390-10:41 بعد از ظهر

معرفی کتاب : درآمدی بر مدیریت فرهنگی

کتاب درآمدی بر مدیریت فرهنگی...

... تألیف علی محمد نائینی...

... توسط نشر ساقی در سال 1389 در 380 صفحه به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد :

1- سازمان و مدیریت

2- مفهوم و ماهیت فرهنگ

3- مفهوم و ماهیت سازمان

4- مدیریت فرهنگ سازمانی

5- سیاست و سیاستگذاری فرهنگی

6- اطلاعات فرهنگی

7- برنامه ریزی و طرح ریزی

8-فعالیت و عمل فرهنگی

9- کنترل و ارزشیابی در مدیریت فرهنگی

               .... مدیریت فرهنگی مفهوم جدید و نوینی است که طی سالهای اخیر در حوزه مدیریت به وجود آمده است. این امر به معنای وجود نداشتن فرهنگ در جوامع پیشین یا نبود فعالیتها و برنامه های فرهنگی در پیشینه جوامع بشری نیست. اساسا از هنگامی که بشر زندگی جمعی خویش را شروع کرده ، با فرهنگ و فعالیت فرهنگی ارتباط داشته است، اما مدیریت بر حوزه فرهنگ و مدیریت فعالیتهای فرهنگی به معنای خاص سابقه دیرینه ای ندارد.

این ساخت نوین سازمانی با تأکید بر حل و فصل مسائل فرهنگی اساسا متوجه موضوعات پیچیده ای است که نیاز به دانش و مهارتهای متنوع دارد.
تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-11:46 بعد از ظهر

برنامه ریزی بلندمدت و زیربنایی بخش اجتماعی-فرهنگی

این عنوان مقاله ایست که پیرامون توسعه بلندمدت و زیربنایی اجتماعی- فرهنگی در ایران بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه توسط دکتر کاوه احمدی علی آبادی دکترای جامعه شناسی از تگزاس آمریکا سرپرست سابق بخش اجتماعی ـ فرهنگی آمایش سرزمین نگاشته شده است.

مقدمه :

برنامه ریزی در بخش اجتماعی و فرهنگی عمدتاً به امور زیربنایی مربوط می شود. در این بخش به برنامه های مشارکت ، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، میانه و کلان اجتماعی ـ فرهنگی پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاری را به عنوان اصلی ترین زیرساخت های توسعه پایدار در همه ابعاد تحقق بخشد. همچنین راهکارهای توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقه ای در عین حفظ هویت و انسجام ملی ، تقویت سرمایه های انسانی ، اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل و گسترش سازمان های غیردولتی ، برخورداری از رسانه های مستقل بومی، پاسخگویی دولت به شهروندان مناطق محلی از طریق رسانه ها، توجه به افکار عمومی محلی و پژوهش های بی طرفانه و علمی مبتنی بر آن ، و استفاده از اوقات فراغت برای کارهای داوطلبانه و مردمی ، از شرایط تحقق عینی مردم سالاری است که در برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است .

دریافت متن کاملدنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:22 بعد از ظهر

محدودیت‌های برنامه ریزی فرهنگی

از دیرباز درباره نسبت و رابطه میان برنامه ریزی و فرهنگ دو رویكرد كلان وجود داشته است . برابر رویكرد اول فرهنگ دارای ساختار ویژه ای است كه دگرگونیها و تغییرات آن كاملاً تابع ساز و كارهای درونی و تاریخی اش می باشد و به هیچ رو نمی توان از بیرون و مطابق طرح و برنامه ای خاص تغییرات پیش بینی شده ای را در آن پدید آورد.

اما رویكرد دوم فرهنگ را همان سایر پدیده های اجتماعی قلمداد می كند و امكان برنامه ریزی در این زمینه را میسر و تا حدود زیادی ضروری می انگارد . ظاهراً تجارب بشر در زمینه تغییر فرهنگی كه طی دهه های اخیر صورت پذیرفت، تا حدود زیادی صاحبنظران را متقاعد كرده است كه می توان با تكیه بر برنامه ریزی های معینی به دگرگونی های مطلوبی در حوزهٔ امور فرهنگی دست یافت .


ادامه مطلب

دنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:05 بعد از ظهر

نگرشی بر ابعاد برنامه ریزی مهندسی فرهنگی

شناخت مقوله فرهنگ و گرایش‌های فرهنگی، نقاط ضعف فرهنگی، ترسیم حد مطلوب فرهنگ، تنقیح قوانین و مقررات فرهنگی موجود و احیاناً اصلاح آنها یا تدوین قوانین فرهنگی جدید، پای‌بندی كامل و دقیق به مقررات قانونی فرهنگی، بازنگری در قوانین موجود فرهنگی از نظر قطعیت اجرا و حتمیت ضمانت اجرا، از اقدامات اساسی و مهمی است كه به منظور حراست از هویت فرهنگ ملی و دینی كشور ضروری می‌نماید. به خصوص اینکه امروزه بحث تنوع فرهنگی به صورت جدی در تمام محافل علمی و سیاست گذار جهان مطرح شده و بسیاری از سازمانهای جهانی از جمله یونسكو در این بحث ورود پیدا كرده اند.


ادامه مطلب

دنبالک ها: منبع مقاله 

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-09:48 بعد از ظهر

معرفی کتاب : درآمدی بر برنامه ریزی راهبردی توسعه فرهنگی

دریافت فایل
تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-09:01 بعد از ظهر

معرفی کتاب : برنامه ریزی فرهنگی

دریافت فایل
تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-08:00 بعد از ظهر

مهندسی فرهنگی:از نظریه تا عمل

مقاله مهندسی فرهنگی:از نظریه تا عمل توسط دکتر حسن روحانی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاشته شده است.

کلید واژه ها: فرهنگ، مهندسی فرهنگی، نظریه ملی فرهنگ، مدیریت فرهنگ، سیاست های فرهنگی، نظریه رشد

دریافت فایل